11

کاربرد

یخچال هیدرولیک یک کارخانه حرفه ای است که اتصالات شیلنگ، فورل ها، اتصالات آداپتور، شلنگ های هیدرولیکی و دستگاه سیم پیچ را ارائه می دهد. محصولات متمرکز شامل مونتاژ شیلنگ است. این نرم افزار گسترده ای برای اتصالات هیدرولیکی مانند وسایل نقلیه، دریایی، معدن و یا دیگر سیستم های هیدرولیک است. ما به سختی کار می کنیم که یک مونتاژ شلنگ کامل داشته باشیم که در حد بالا باشد. مونتاژ شیلنگ هیدرولیک مایع هیدرولیکی را به داخل یا میان اجزاء هیدرولیک، دریچه ها، موتورها و ابزارها انتقال می دهد. این اغلب تقویت شده و معمولا با چند لایه تقویتی ساخته می شود، زیرا سیستم های هیدرولیکی اغلب در فشار بالا و بسیار زیاد عمل می کنند. ما سیستم استاندارد ما برای تولید را داریم، اما ما همچنین از هر اندازه متفاوت برای ارتباط ویژه استقبال می کنیم.